Orangepit helpt bij eerste realisatie CO2 uitstoot vrij baggeren

Tesla heeft de weg gewezen qua privaat elektrisch wegtransport. De maatschappij roept meer oplossingen onder uitstoot van stikstof- en CO2. Het beroepsvervoer en ook de beroepsvaart experimenteert met elektrische oplossingen. Baggerwerken maken traditioneel gebruik van dieselmotoren en generatoren. Hoe mooi zou het zijn als ook deze bedrijfstak een stap kan zetten in de elektrische toekomst? De Langeraarse Plassen hebben de Nederlandse primeur: de komende twee jaar wordt 375.000 m3 baggerspecie verwerkt middels uitsluitend groene stroom.

CO2-vrij baggeren

Speciaal voor het werk aan de Langeraarse Plassen heeft baggerbedrijf JP schilder door Orangepit een elektrische cutterzuiger laten ontwikkelen. Naast de optimalisatie van de cutter zit de revolutie in dit project in de aandrijving van de machine en het materieel. Het baggerschip onttrekt de stroom van het elektriciteitsnetwerk vanaf de ze. Met speciale kabels wordt de stroom verdeeld over twee drijvende trafostations. Veiligheid en betrouwbaarheid hebben extra aandacht gekregen in de prestigeproject wat moet aantonen dat stikstof-uitstootvrij ontgraven met een elektrische cutterzuiger mogelijk is. De duur van het project van twee jaar is ook een goed bewijs van de stabiliteit van een dergelijke aanpak. De enorme uitstootreductie spreekt voor zich, maar des te opmerkelijker is de beperking in decibels. Wie traditioneel baggeren gewend is gelooft zijn/haar oren niet wanneer men dit materieel aan het werk ziet.

Regio Rijnland beheert de Langeraarse Plassen en heeft onder andere als taak om de kwaliteit van het water te bewaken. Bij het uitbesteden aan JP Schilder stonden de milieueisen hoog in het vaandel. De stroom die de elektrische cutterzuiger onttrekt aan het elektriciteitsnet is bovendien groene stroom. Extra milieu bewust dus. Een groot deel van het baggerslib wordt afgevoerd. Het project voorziet echter ook in het aanleggen van slibdepot onder water. Hierdoor zal bagger uit de gehele plas naar dit depot geleid worden met als resultaat een beter zicht en ook chemische waterkwaliteit. Dit alles heeft een positief effect op de waterplanten en visstand.

Van wal tot cutter

Orangepit heeft de bouw van dit eerste volledige elektrische baggerschik in Nederlandse wateren in opdracht van JP Schilder aangenomen. De bouw van het schip is gebaseerd op een bestaand ontwerp met vervolgens de gehele aanpassing van stroomafname van de wal tot aan de drijvende trafostations en de geheel elektrische aandrijving. Het betreft een ware innovatie en eerste project in zijn soort in Nederland. Orangepit heeft de engineering, keuring en algehele ombouw voor haar rekening genomen. De renovatie en ombouw heeft geresulteerd in een nieuw ogend schip met zelf diverse nieuwe componenten zoals een moderne comfortabele stuurhut. Diverse technische uitdagingen zijn aangepakt en opgelost. De doorlooptijd heeft meer tijd gekost dan vooraf was ingeschat, maar dat is niet uitzonderlijk bij projecten met zo’n hoog innovatie karakter. De uiteindelijke opdrachtgever Rijnland heeft een uniek project wat aan diverse hoge milieu eisen en wensen voldoet. Orangepit heeft de gehele installatie inclusief in bedrijfstelling en documentatie medio 2021 afgerond. Tijdens de baggerwerkzaamheden zijn de voordelen al direct zichtbaar voor specialisten maar ook baggerleken.